Välkomna till Svenska ‘Helg’-skolan i Cambridge!

Svenska skolan i Cambridge bildades 1993. Undervisningen sker vanligtvis varannan söndag mellan kl. 10.00-12.00 på en lättillgänglig plats i Cambridge.  Vi håller undervisningen på St Faith’s School.

Skolan finns till för att hjälpa barnen att utveckla sitt svenska språk och att ge en bättre inblick i svensk kultur. Klasserna komplettera barnens utveckling i svenska genom att vi alla pratar svenska och det ger språket ett värde utanför familje kretsen. Vi välkomnar alla barn från två års ålder och uppåt med kravet att minst en av barnets föräldrar är svensk medborgare och att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs att barnet dagligen pratar svenska hemma. Barn under två och svensktalande barn utan föräldrar med svenskt medborgarskap är också mycket välkomna, men då i mån av plats.

Skolan består av lilla gruppen (0-4 år), mullegruppen (4-6 år) och stora gruppen (skolgrupp, från 6 år). I lilla gruppen sjunger, spelar och pysslar barnen tillsammans med sina föräldrar och ledare. Aktiviteter i mullegruppen fokuserar på att utforska naturen och lekarna syftar till att sätta det svenska i ett relevant sammanhang. Från sex år och uppåt kan barnen börja i skolgruppen, som är i en mer formell utbildningsmiljö. I denna grupp läser, skriver och räknar vi på svenska, samt utforskar svensk kultur, geografi och historia. Barnen får också läxor mellan träffarna för att få kontinuitet i utbildningen.

Verksamheten är ideell och drivs av engagerade föräldrar som arbetar tillsammans för att få verksamheten att fungera. Att föräldrarna engagerar sig i verksamheten är alltså en förutsättning för att Svenska skolan i Cambridge ska finnas. Både administration och planering såväl som hjälp på lektioner är välkommet. I lilla gruppen turas till exempel föräldrarna om att hålla i lektionerna.

Kontakta oss för att ordna ett ”prova på”-besök vid ett undervisningstillfälle. Om ni sedan vill fortsätta registrerar ni er och betalar den årliga medlemsavgiften på denna hemsida.

Vi hoppas att ni kommer att trivas i Svenska skolan Cambridge.

Välkomna!20f1b8656db62c351877c4502c17ff42_f14